One Zero Arts drivs av Jörgen Hyving som är en oberoende konsult som arbetar med utveckling och lösningsarkitektur inom digitalisering och applikationsutveckling.
För att utveckla applikationer som hjälper och förbättrar krävs engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda system till en komplett lösning.

Jörgen är en senior lösningsarkitekt med 16 års yrkeserfarenhet inom systemutveckling.

Jörgen har arbetat med att ta fram kundspecifika tjänster och produkter där han ofta varit med på ett tidigt stadium till slutförande. Jörgen är bra på förstå och omsätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar

Uppdragen som Jörgen arbetat med har mestadels varit webbapplikationer men även Windows applikationer/tjänster.

Jörgens huvudsakliga kompetensområde är inom .NET  Framework, CMS, webbutveckling, Azure, Elasticsearch samt Microsoft SQL Server.

Jörgen är EPiServer Certified Developer (EPiServer 9), innehar två stycken MCTS certifieringar (Microsoft Certified Technology Specialist))